รูปภาพแบนเนอร์เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์
เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

จัดจำหน่าย เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการ มีความหลากหลายทั้งคุณภาพ ขนาดและยี่ห้อให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม จัดจำหน่ายโดยบริษัทชั้นนำและได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสากล


ภาพยี่ห้อPyrex
ภาพยี่ห้อDuran
ภาพยี่ห้อSanilab
ภาพยี่ห้อMedilab