น้ำร้อนแข็งตัวเร็วกว่าน้ำเย็นจริงหรือไม่

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

  ในปี 1963 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศแทนซาเนีย Orosco และ Pemba ได้ทำไอศกรีมในวิชาเรี ...

อ่านเพิ่มเติม..

เทคนิคการใช้ปิเปต

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

  ปิเปตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆในการตวงหรือวัดปริมาตรของสารละลาย แบ่งประเภทโดยวัตถุประสงค์ในการใ ...

อ่านเพิ่มเติม..

เครื่องแก้ววัดปริมาตร

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในกระบอกตวง   เมื่อเราได้รู้จักกับส่วนต่างๆของเครื่องแก้วแล้วจะทำให้สามารถเลือกเครื่องแก้วที่ ...

อ่านเพิ่มเติม..

ประเภทของการกลั่น

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

การกลั่นเป็นการแยกของเหลวผสมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป อาศัยหลักการระเหยและควบแน่น เนื่องจากสารแต่ละชนิดจะมีจุดเดือดที่แตกต่าง ...

อ่านเพิ่มเติม..

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

   เทอร์โมพลาสติกเป็นประเภทของพลาสติกที่นำมาหลอมซ้ำใหม่ได้ สามารถเปลี่ยนรูปได้ มีโครงสร้างเป็นโมเลกุลของสายโซ่ ...

อ่านเพิ่มเติม..

แก้วโบโรซิลิเกต (borosilicate glass)

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

เครื่องแก้วเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป มีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นกับวัสดุที่นำมาผลิตเครื่องแก้วนั้น ๆ ...

อ่านเพิ่มเติม..

เทคนิคการทำความสะอาดเครื่องแก้ว

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

  ในการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การใช้งานเครื่องแก้วควรใช้เครื่องแก้วที่มีความสะอาดและแห้งเพื่ ...

อ่านเพิ่มเติม..

ชนิดของแก้ว

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ IES

 เครื่องแก้วเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ มีหลายหลายรูปแบบทั้งบีกเกอร์ ปิเปต กระบอกตวง และอื่ ...

อ่านเพิ่มเติม..