แบรนด์เนอร์เครื่องแก้ว

กระบอกตวง

เครื่องแก้วกระบอกตวงแก้ว ฐานหกเหลี่ยม

กระบอกตวงแก้ว ฐานหกเหลี่ยม

(Measuring Cylinder, Hexagonal with Spout)

CG0150    5       ml.
CG0151    10       ml.
CG0152    25      ml.
CG0153    50      ml.
CG0154    100     ml.
CG0155    250     ml.
CG0156    500     ml.
CG0157    1000    ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วกระบอกตวงแก้ว ฐานกลม

กระบอกตวงแก้ว ฐานกลม

(Measuring Cylinder with Spout)

CG0162     10    ml.
CG0163     25    ml.
CG0164     50    ml.
CG0165     100   ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วกระบอกตวงแก้วมีจุกปิด ฐานกลม

กระบอกตวงแก้วมีจุกปิด ฐานกลม

(Measuring Cyliner, with Ground in Glass Stopper)

CG0171      50     ml.
CG0172     100    ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วกระบอกตวง

กระบอกตวง

(Cylinder)

CG3101    10      ml.
CG3102    25     ml.
CG3103    50     ml.
CG3104    100    ml.
CG3105    250    ml.
CG3106    500    ml.
CG3107    1000   ml.
CG3108    2000   ml.

สั่งซื้อสินค้า