แบรนด์เนอร์เครื่องแก้ว

ขวดปริมาตร

เครื่องแก้วRound Bottom Flask

Round Bottom Flask

CG1511   100    ml.
CG1512   250    ml.
CG1513   500    ml.
CG1514   1000   ml.
CG1515   2000   ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วFlat Bottom Flask

Flat Bottom Flask

CG1551   100    ml.
CG1552   250    ml.
CG1553   600    ml.
CG1554   1000   ml.
CG1555   2000   ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วคนโทก้นกลม

คนโทก้นกลม

(Round Bottom Flask)

CG2501   100     ml.
CG2502   250    ml.
CG2503   500    ml.
CG2504   1000   ml.

สั่งซื้อสินค้า