shop-banner

เครื่องแก้ว

แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากซิลิกา (Silica) กับสารโลหะออกไซด์ มีคุณสมบัติเฉพาะในเรื่องของความโปร่งใส ความแข็งแกร่ง มีจุดหลอมละลายสูง ไม่ติดไฟ ไม่ละลายน้ำและสารใด ๆ แก้วแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งานแต่ละชนิด