shop-banner

เครื่องกระเบื้อง

ผลิตภัณฑ์เตรียมขึ้นเป็นพิเศษจากเนื้อดินสีขาวเผาถึงจุดสุกตัวทำให้มีความแข็งแกร่งมีลักษณะเหมือนแก้ว ใช้ทำภาชนะทดลองทางเคมี เช่น ถ้วยครูซิเบิล โกร่งบดยา เป็นต้น